PoederkotFuture proof wonen

Hier lees je alles over de toekomst van het poederkot! 

Poederkot? De naam verwijst naar de voormalige Herentalse munitiefabriek in het stadsdeel Wuytsbergen- Ekelen. Stad Herentals maakte eerder al een visie voor het projectgebied, zowel in de structuurschets Wuytsbergen- Ekelen (2017) als in een inrichtingsplan (2019). De ontwikkelingsplannen voor fase 1 krijgen nu steeds meer vorm. Het al goedgekeurde inrichtingsplan is daarvoor een stevige basis.  De verkavelingsaanvraag is nu ingediend bij Stad Herentals.

we blijven jullie op de hoogte houden.

De verkavelingsaanvraag voor dit project is ingediend bij Stad Herentals.  In het kader van deze aanvraag zal er een openbaar onderzoek gevoerd worden via het omgevingsloket.  Deze loopt van 18 maart tem 16 april.   

PS; Via deze link kan je nog steeds de video van onze webinar bekijken die we vorig jaar in mei gegeven hebben.  

Wil je de site gaan bekijken?  Hou er dan rekening mee dat bij een bezoek aan het park betreding op eigen risico is.  Wees voorzichtig voor algemeen valgevaar en kans op omvallende takken, zelfs bomen.  Bij stormweer is toegang strikt verboden.  Dit geldt ook voor kinderen zonder toezicht van een volwassene.  Toegang tot aanwezige bouwvallige constructies is ook strikt verboden.

Veelgestelde vragen

Naar aanleiding van onze infomomenten en webinar hebben we alle meest gestelde vragen verzameld en hieronder opgenomen in een helder overzicht. Ontdek onze antwoorden door de gewenste vraag aan te klikken!

Natuur/Bos

 • In welke mate zal er bij het uitrollen van deze eerste fase gestreefd worden naar het zoveel mogelijk behouden van het bos en van de bestaande nog gezonde bomen?

  Daar waar de straten en de gebouwen komen wordt alles, zoals steeds voorzien in de plannen, gerooid. In het parkbos wordt maximaal ingezet op behoud en toekomstige beheer van de bomen. Ook aan de rand met Wuytsbergen zal behouden worden wat kan. Exoten worden er verwijderd. Op die manier behouden we ook een groene rand ter hoogte van Wuytsbergen.

  In de speelzones en aan de Spoorwegstraat wordt ook die aanpak gehanteerd: onderhoud waar nodig en verwijderen van de exoten. Hier zullen wellicht ook een aantal bomen moeten verwijderd worden die anders dreigen om te vallen. Dit alles zal gebeuren in samenwerking met de Stad Herentals, Agentschap Natuur en Bos, studiebureau Omgeving en Treexpert.

  Alle te kappen bomen worden volgens het wettelijk kader gecompenseerd en dit bij voorkeur door heraanplant van nieuwe bomen in Herentals.

 • In welke mate zullen de plannen voor fase 1 het huidige peil van het grondwater beïnvloeden?

  Volgens de metingen van onze ingenieursbureaus zal er niet moeten bemaald worden (water oppompen voor het uitvoeren van de bouwwerken). Indien dit effectief zo is, zal de watertafel niet veranderen en krijgen de bestaande bomen maximaal de kans om de werffase te overleven.

  Het project zelf zal ‘regenwater neutraal’ zijn: in eerste instantie zal het regenwater zoveel als mogelijk herbruikt worden, de overstort aan regenwater zal niet geloosd worden op het bestaande rioleringsnet maar krijgt ter plaatse de kans om te infiltreren. Bovendien voorziet het ontwerp zo weinig mogelijk verhardingen of wordt er resoluut gekozen voor waterdoorlatende verhardingen. 

 • We zien veel gemarkeerde bomen. Wat betekent dit?

  De huidige markering gebeurde niet in functie van kappen of behoud van bomen, maar in functie van de correcte opmeting van het terrein. Dit is dus het werk van de landmeter. 

Ontsluiting en mobiliteit

Parkeren

Programma

Timing

Water

 • Zal het project mogelijks impact hebben op de regenwateropvang van de buurt?

  In eerste instantie zorgen wij ervoor dat er bij een regenbui geen water naar de riolering in de omliggende straten gaat: we behouden het regenwater op eigen terrein, zetten in op maximaal hergebruik (toiletten, buitenkraantjes, etc.) en zetten finaal ook in op maximale infiltratie in de bodem door het aanleggen van grachten en wadi’s binnen het omgevingsplan. Daarnaast doen we een extra inspanning om het regenwater van de omliggende straten ook op te vangen op het terrein van het Poederkot en dit hier de kans te geven om te infiltreren! Via een overstort zal overtollig regenwater van de buurt kunnen infiltreren op de toekomstige woonbuurt.

Projectontwikkelaar

Durabrik en Miix nemen tijdens de eerste fase deze ontwikkeling samen voor hun rekening. Durabrik de woningen en Miix de urban villa's.